วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

Wallpaper 1024*768

ตัวอย่างข้อมูลบางส่วนจากอัลกุรอานซึ่งถูกจารึกไว้ตั้งแต่ยังไม่มีการศึกษาด้านดาราศาสตร์เมื่อ 1,400 ปี มาแล้ว สมัยนั้นยังไม่มีใครรู้มาก่อนว่าดวงดาวมีการโคจรตามจักรราศี

5. พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความจริงอันชัดแจ้ง พระองค์ทรงให้กลางคืนคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางคืน และทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์ (แก่มนุษย์) ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่ได้กำหนดไว้ พึงทราบเถิด พระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงอภัยอย่างมาก
(The Qur'an, 39:5)

33. และพระองค์ผู้ทรงสร้างกลางคืนและกลางวัน และดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แต่ละหน่วยโคจรตามจักรราศี
(The Qur'an, 21:33)

47. และชั้นฟ้า เราได้สร้างมันด้วยพระหัตถ์ของเรา และแท้จริงเราได้แผ่ให้กว้าง
(The Qur'an, 51:47)

ไม่มีความคิดเห็น: