วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

Video ที่ต้องดู

http://www.harunyahya.com/m_video_detail.php?api_id=1254

ความอัศจรรย์ของ Quran ที่ถูกประทานให้มนุษย์มาเป็นเวลา 14 ทศวรรษแล้ว ในนั้นอธิบายคุณลักษะลักของโลกและการกำเนิดของจักรวาล ได้ดู video แล้วชีวิตบางคนอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้สำหรับผู้มีใช้ปัญญา


โดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาร่อซูลของเราพร้อมด้วยหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคัมภีร์และความยุติธรรมลงมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อมนุษย์ จะได้ดำรงอยู่บนความเที่ยงธรรม และเราได้ให้มีเหล็กขึ้นมา เพราะในนั้นมีความแข็งแกร่งมาก และมีประโยชน์มากหลายสำหรับมนุษย์ และเพื่ออัลลอฮฺจะได้ทรงรู้ถึงผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์ และบรรดาร่อซูลของพระองค์ (มีความเชื่อมั่น) โดยทางลับ (ต่อพระองค์) แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงพลัง ผู้ทรงอำนาจ (The Qur'an, 57:25)Watch http://www.harunyahya.com/m_video_miracles_quran.php

Download http://www.harunyahya.com/m_video_detail.php?api_id=1267

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

http://www.creationofuniverse.com/html/science_01.html

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

http://www.creationofuniverse.com/html/science_01.html