วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

อะไรทำให้นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ยอมรับในอิสลาม

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮ

แวะมาทักทายค่ะ

ตะก็อบบะลันลอฮุมมะ บินนา วะมินกุม
(ดุอาวันอีด) ช้าหน่อย ขอมะอัฟด้วยค่ะ
ขอพระองค์

หากมีสิ่งใดล่วงเกินขอมาอัฟด้วยนะคะ
ขอให้มากมีด้วยริสกี และอยู่ในทางของพระองค์

ด้วยความเคารพค่ะ
วัสลาม


นะ(รก)@pantip
Or kindness@iqraonline.org